ติดตั้งรอกเครนไฟฟ้า เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส

0-2708-0411-2, 08-1987-2184, 08-1890-2752
s.r._service@hotmail.com

สาระความรู้

สาระความรู้ โดย เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส

ถ้าพูดถึง แวดวงอุตสาหกรรม ไม่มีใครที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ทุ่นแรง อาทิ เช่น รอก เครน รอก ลิฟท์ ที่ใช้ในวงการอุตสหกรรม ไม่ว่า ติดตั้ง เคลื่อนย้าย สิ่งก่อสร้าง รอกและเครนจึงเป็นหนี่งในอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในโรงงานต่างๆ รวม ไปถึงสถานที่ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายของหนักรอกไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
 

รอกสลิง-รอกโซ่ไฟฟ้า.png

ลักษณะการใช้งาน รอกโซ่ไฟฟ้า, รอกสลิงไฟฟ้า แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ

  1. ลักษณะการใช้งาน 2 ทิศทาง คือ มีการยกขึ้นและยกลงโดย การนำรอกไปติดตั้ง ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นการถาวรไม่สามารถเคลื่อนย้าย ไปจุดอื่นได้ เพื่อ ไปใช้เป็นลิฟต์ขนของขึ้นอาคารแต่ละชิ้นหรือ ยกชิ้นงานขึ้นหรือลงในตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ลักษณะการใช้งาน 4 ทิศทาง คือมีการยกขึ้นและยกลงโดยการ นำรอกไปติดตั้งไว้กับรางไอบีมเพื่อให้มีการเลื่อนไปทางซ้ายและขวาได้โดย ให้เหล็กไอบีมยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร ยกตัวอย่างเช่น การยกวัสดุ ขึ้น-ลงในแนวดิ่งแล้วจะนำไปเก็บในแนวซ้ายหรือขวา 
  3. ลักษณะการใช้งาน 6 ทิศทาง คือ มีการยกขึ้น-ลง เลื่อนซ้าย- ขวา และเดินหน้า-ถอยหลัง โดยการนำรอกยก+หัววิ่งไฟฟ้านำเข้าไปติดตั้งกับชุดขับเครนซึ่งชุดขับเครนตัวนี้ต้องมีการสั่งทำเป็นพิเศษเพราะ ลักษณะโครงสร้างของแต่ละโรงงาน ความกว้าง ความยาวจะไม่เท่ากัน
     

รอกโซ่ไฟฟ้า เป็นรอกที่ใช้โซ่เป็นสายในการทดน้ำหนักยก

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุม ข้อดีของรอกโซ่ไฟฟ้าคือ ลูกค้าสามารถเพิ่มลดความยาวได้ (เปลี่ยนโซ่) สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง 6.3 ตัน
 

เครนไฟฟ้า ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หรือ เครนเหนือหัว ( Overhead Crane) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ประกอบด้วยรอกไฟฟ้า (Hoist) ในการยกขึ้นแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปตามสะพานเครน และชุดสะพานเครนจะทำงานโดยการจ่ายไฟให้กับชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน ให้เคลื่อนไปในทิศทางที่ติดตั้งชุดโครงสร้างทางวิ่งไว้ ในการออกแบบเครนไฟฟ้าจะดูที่ภาระการยกน้ำหนัก ความกว้างของโรงงาน รูปแบบลักษณะในการยก

 

เครนไฟฟ้า.png